Keväthuoltotiedote

Päivitetty

Hyvä Asiakas!

Ilmastointilaitteet kuluvat ja likaantuvat käytössä. Ennakoivalla huollolla saadaan minimoitua laitteen rikkoutumisen todennäköisyys ja siten myös estettyä vakavampien vahinkojen syntyminen. Esimerkiksi säännöllisellä toiminnan tarkkailulla ja huollolla, laitteen eri komponenttien elinkaarta voidaan huomattavasti pidentää.

Varmistaaksesi Eberspächer Sűtrakin moitteettoman toiminnan myös tulevana kesäkautena, kehotamme huolehtimaan laitteiden huollosta.
Vuosihuollon yhteydessä suoritettavat työt ja tarkastukset:

 • Kuivainsuodattimen vaihto
 • Kompressoriöljyn vaihto
 • Kompressorin kiilahihnojen kunnon ja kireyden tarkastus
 • Kylmäainemäärän tarkastus
 • Kylmäaineletkujen ja putkien sekä liitosten tarkastus
 • Pressostaattien toiminnan tarkastus
 • Kompressorin tiiviys, kiinnitys ja tehon tarkastus
 • Magneettikytkimen toiminnan tarkastus
 • Ilmansuodattimien puhdistus
 • Lauhduttimen ripojen tarkastus ja puhdistus
 • Puhallinmoottoreiden tarkastus
 • Letkujen ja liitosten tarkastus
 • Toiminnan testaus

Varaa ajoissa huoltoaika lähimpään Eberspächer SŰTRAK –huoltopisteeseen.