Palonsammutusjärjestelmä

Palonsammutusjärjestelmät linja-autoille ja työkoneille

Meluhaittojen ja pakokaasupäästöjen vähentämistä koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet ja sen seurauksena moottoritilat ovat nykyään aiempaa suljetumpia ja eristetympiä. Siksi myös polttoaineen paine ja moottoritilan lämpötila ovat entistä korkeampia ja kohonneen lämpötilan takia tulipalon vaara onkin moottoritilassa ilmeinen. Tulipalo kehittyy moottoritilassa usein erittäin nopeasti, eikä sitä pystytä tukahduttamaan käsisammuttimella. Tähän ongelmaan tarjoaa ratkaisun kiinteästi asennettu täysautomaattinen sammutin - Fogmaker.

Fogmaker-palonsammutusjärjestelmä

Bussin moottoritila on ahdas ja kuuma, sisältäen useita potentiaalisia palonlähteitä. Hydrauliikka- ja polttoaineletkut, sähköasennukset, kompressorit, lämmittimet ja paljon muuta ovat samassa tilassa kuuman moottorin kanssa, mistä saattaa aiheutua palovaara.

Tehokas sammutus

Moottoritilan palo leviää usein nopeasti ja on vaikea sammuttaa pelkällä käsisammuttimella. Fogmaker korkeapaineinen vesisumu on erittäin tehokas moottoritilan palojen sammutuksessa. Vesisumu tukehduttaa välittömästi ja jäähdyttää nopeasti. Vesisumulle on ainutlaatuista, että se täyttää koko moottoritilan ja menee palonlähteisiin suuttimien suoran suihkutusalueen ulkopuolella. Vesisumun kyky sammuttaa palo nopeasti rajoittaa moottoritilan vaurioiden määrää. Hydro-pneumaattisen paloilmaisimen ansiosta tukahduttamisjärjestelmä toimii yhtä tehokkaasti myös sähkönsyötön katkettua. Järjestelmä on myös asennosta riippumaton (jos bussi on kyljellään tai katollaan).

Palon uudelleen syttyminen estetään lisäämällä vesisumuun pieni määrä vaahtoa, joka pysyy koko moottoritilan päällä kuin sammutuspeite.Vesisumusta muodostuva sammutusneste on ympäristöystävällistä ja helppo pestä pois.

Lauenneen palonsammutusjärjestelmän uudelleen asettaminen on usein yksinkertaisempaa, helpompaa, nopeampaa ja paljon halvempaa verrattuna jauhe- tai vaahtosammutusjärjestelmiin. Tavallisesti huolto-organisaatiomme takaa täydellisen uudelleenasetuksen 24 tunnin sisällä.

Helppo asentaa

Fogmaker-sammutusjärjestelmä asennetaan tavallisesti n. yhdessä työpäivässä. Asennuksen suorittavat meidän omat matkustavat huoltomiehemme tai yksi sertifioiduista asentajistamme, jotka ovat käytettävissä ympäri Suomea. Sertifioidun asentajan tulee tarkastaa palonsammutusjärjestelmä ja testata sen toimivuus kerran vuodessa. Tavallisesti tämä kestää enintään tunnin. Viiden vuoden välein palonsammutusjärjestelmään tulisi suorittaa tarkastus, jossa vaihdetaan myös sammutenesteet.

Nopea huolto

Fogmaker-palonsammutusjärjestelmän elinkaaren kokonaiskulut ovat pienet verrattuna kilpaileviin järjestelmiin. Järjestelmämme on erittäin luotettava ja mukautettu vaativiin olosuhteisiin. Laaja huoltoverkosto takaa nopeat toimenpiteet. Fogmakerin korkeapaineinen sammutusjärjestelmä on standardin FK/SBF128 mukainen.

Kysy lisätietoja

Näin Fogmaker-palonsammutusjärjestelmä toimii

Korkeapaineella tuotettu vesisumu on ylivoimaisesti paras menetelmä, jonka avulla moottoritilassa syttynyt tulipalo voidaan sammuttaa. Erikoissuuttimilla ja korkealla paineella synnytetty vesisumu sisältää mikropisaroita, joiden koko on keskimäärin 50 μm. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että halkaisijaltaan 1 mm:n suuruiseen pisaraan mahtuu 8 000 tällaista pisaraa!

Fogmaker on kehittänyt menetelmän joka iskee kaikkiin palokolmion osiin

1 Lämpö

Höyrystymisprosessin yhteydessä vesisumu jäähdyttää savukaasut ja moottoritilassa olevat kuumat esineet. Yhden vesigramman
lämmittämiseen yhdeksi celsiusasteeksi kuluu yksi kalori, kun taas saman määrän muuttamiseen nolla-asteesta höyryksi kuluu 540 kertaa enemmän energiaa. Tehokas jäähdytys nopeuttaa sammutusta ja vähentää palon uudelleen syttymisen riskiä.

2 Happi

Pienet vesipisarat höyrystyvät välittömästi joutuessaan kosketuksiin lämmön kanssa. Yksi vesilitra muodostaa höyrystyessään 1 700 litraa vesihöyryä. Höyry nostaa ilman vesipitoisuutta ja estää palopesäkkeen hapensaannin.

3 Polttoaine

Vesihöyryn sisältämä lisäaine muodostaa lisäksi tukahduttavan kalvon palavien öljytuotteiden päälle.


Ainutlaatuinen jäähdytysteho – lämpötila laskee 10 sekunnissa 734 °C:eella!

Sammutustesti kuvitteellisessa moottoritilassa, jonka tilavuus on 2,5 m³. Palolähteen muodostavat dieselillä täytetyt neljä säiliötä, jotka ovat kooltaan 20 x 40 cm.Dieselsuihku, jonka virtaama on 1 litra minuutissa, suunnataan moottoriin 5 barin paineella.Lämpöteho on noin 1 600 kW. Kuvat on otettu 2 sekunnin välein. Koko vaiheen eli 10 sekunnin aikana käytetään noin 7 dl sammutusnestettä.

Fogmaker-sammutusjärjestelmä

  • Jäähdyttävä ja tukahduttava vesisumu, 100 bar
  • Palon jälkeisen siivouksen tarve vähenee
  • Ympäristöystävällinen
  • Alhaiset huoltokustannukset
  • Toimii ilman virtalähdettä
  • Patentoitu korkeapainetekniikka
  • Vaaraton ihmisille, koneille ja ympäristölle
  • Anodisoitu säiliö, korroosiosuojattu vaativiin ympäristöihin
  • CE-merkintä direktiivin PED 97/23/EY mukaisesti
  • Hyväksymä Bureau Veritas, Ruotsin Fire Protection Association (SSP 128) FIA, Kansainvälinen Motor Sport Association, DEKRA, P-merkitty SP (Technical Research Institute of Ruotsi) ja paljon muuta

Moottoritilan sammutus testiympäristössä


Kysy lisätietoja